SKLEP POLITYKA / WARUNKI & WARUNKI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Ten sklep Polityka prywatności Geomtricgoods.com nosi wyłącznie wiążące, co oznacza, że nie jest on źródłem zobowiązania do klientów lub klientów sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera głównie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cel i zakres przetwarzania danych osobowych i prawa podmiotów danych, a także informacje na temat wykorzystania plików cookie i narzędzia analityczne w sklepie internetowym.
1.2. Administrator dane osobowe gromadzone przez sklep internetowy Geomtricgoods.com Roman Nimets prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą "4 przyjaciół" Roman Nimets trafił do Centralnego rejestru oraz informacje o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi minister gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Bolesława Prusa do 12/8, 30-109 Kraków NIP: 6762497203 - zwany dalej "administratorem" i w tym samym czasie dostawca internetu sklep i sprzedającego.
1.3. Dane kontaktowe ds. ochrony danych pracownika wyznaczonego przez administratora: info@geometricgoods.com, tel: +48577681134
1.4. Dane osobowe w sklepie internetowym Geomtricgoods.com są przetwarzane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego ruchu takich danych i uchylającego dyrektywy 95/46 / WE (ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych) - dalej "GDPR" lub "GDPR regulacji". Oficjalny tekst GDPR regulacji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.5. Z pomocą sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów, jest dobrowolne. Podobnie, podanie danych osobowych, związanych z Działem Obsługi klienta lub za pośrednictwem sklepu internetowego jest dobrowolne, z dwoma wyjątkami: (1) zawierania umów z Administratorem - nieprzekazanie w przypadkach i w zakresie określonych na stronie sklepu i w sklepie internetowym regulaminu i polityki prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z administratorem prowadzi do niemożności zawarcia niniejszej umowy. Podanie danych osobowych w tym przypadku umowne wymóg, a jeśli podmiot danych osobowych chce zawrzeć tej umowy z administratorem, jest on zobowiązany dostarczyć wymagane informacje. Za każdym razem, gdy ilość danych niezbędnych do zawarcia umowy wskazano wcześniej na stronie sklepu internetowego oraz w sklepie internetowym instrukcje; (2) administratora normatywnych zobowiązań - podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem, wynikającym z общеприменимых przepisów ustawy, przewidujące obowiązek administratora na przetwarzanie danych osobowych (na przykład, przetwarzanie danych dla celów rachunkowości podatkowej i rachunkowości), jak i odmowa udostępnienia zapobiegnie administratora od wykonania tych obowiązków.
1.6. Administrator wykorzystuje specjalne staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe są przetwarzane im, a w szczególności ponosi odpowiedzialność i gwarantuje, że dane zebrane im, są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) gromadzone do określonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dodatkowej obróbce, niezgodny z tymi celami; (3) faktycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla których są przetwarzane; (4) umieścić w kształt, określa osoby, do których one dotyczą, dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także (5) przetwarzane w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnioną lub niezgodne z prawem przetwarzania i przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia odpowiednich technicznych lub organizacyjnych środków.
1.7. Z uwzględnieniem charakteru, zakresu, treści i celów przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych różne prawdopodobieństwa i powagi zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, z tym, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem i być w stanie wykazać to. Środki te powinny być przeglądane i uaktualniane w razie potrzeby. Administrator wykorzystuje środki techniczne w zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych, przekazanych w formie elektronicznej.
1.8. Wszystkie słowa, zwroty i skróty, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, i począwszy od wielkiej litery (np. sprzedawca, sklep internetowy, E-usługi) należy rozumieć zgodnie z określeniem zawartym w przepisach sklep internetowy, dostępny na stronie internetowej sklepu.
2. Podstawy przetwarzania danych,
administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w przypadkach, gdy - i do tego stopnia, że co najmniej jeden z następujących warunków: (1) podmiot danych wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w jednym lub wielu. konkretnych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, skierowaną do którego podmiot danych jest stroną lub podjęcia na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych nałożonych na administratora; lub (4) przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów, prowadzonej przez administrację lub przez osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych, zapanować nad tymi interesami , w szczególności, jeśli podmiot danych osobowych jest dziecko.
2.2. Przetwarzania danych osobowych przez administratora wymaga co najmniej jednego z powodów, o których mowa w pkt 2.1 Polityka prywatności. Konkretne podstawy do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym w nabywców i klientów przez administratora, określonych w następnej sekcji Polityki prywatności w odniesieniu do określonych celów przetwarzania danych osobowych przez administratora.
3. CELE, PODSTAWY, OKRESU I ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. Za każdym razem, gdy cel, podstawy, okresu i zakresu stosowania, a także odbiorca danych osobowych przetwarzanych w wyniku administrator od działania danego klienta lub kupującego w sklepie internetowym. Na przykład, jeśli klient zdecyduje się dokonać zakupu w sklepie internetowym i wybiera osobistą kolekcję zakupionego towaru zamiast kuriera, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, ale przestaną być dostępne do przewoźnika, który wykonywał przewóz na wniosek administratora.
3.2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w sklepie i skorzystać z usług firm
Księgowość - Fakturownia SP.Z o. O., ul. Pod adresem: ul 6/8, 00-389 Warszawa, Polska;mmożna więcej o tym, jakMailChimp.com wykorzystuje dane osobowe tutaj https://fakturownia.pl/regulamin
marketing - MailChimp.com strona internetowa - fizyka jądrowa grupa SP. z o. o., 675 Ponce de Leon Ave nie suite 5000, Atlanta 30308 STANY zjednoczone
mmożna więcej o tym, jakMailChimp.com wykorzystuje dane osobowe tutaj
firmy kurierskie DHL i nawiązywanie Polska SP. Z. O. o'. art. Osmanska 2, 02-823 Warszawa, Polska. Mmożna więcej o tym, jak DHL wykorzystuje twoje dane osobowe, tutajhttps://www.dhlparcel.pl/en/about-dhl-parcel/processing-personal-data.html
 
możemy również udostępnić dane osobowe z Shopify do władzy naszego sklepu internetowego-można przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje państwa dane osobowe tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy. My również korzystamy z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszej strony-możesz przeczytać więcej o tym, jak Google wykorzystuje dane osobowe tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Można również zrezygnować z Google Analytics i tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wreszcie, możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, aby odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub w inny uzasadniony wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić swoje prawa.

Administrator może użyć profilu w sklepie dla celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podjęte na jego podstawie przez administratora nie odnosić się do wniosku lub rezygnacji z zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub możliwość korzystania z usług elektronicznych w sklepie internetowym. Efekt zastosowania profilowania w sklepie internetowym mogą być, na przykład, świadczenia osobie rabatem, wysyłając im rabat kod, przypominając o niedokończonych zakupach, wysyłanie towaru propozycję, która może spełnić zainteresowania i preferencje danej osoby, lub oferując najlepsze warunki w porównaniu ze standardową ofertą sklepu . Pomimo profilowanie, ten człowiek ma wolną decyzję, czy chcą, aby skorzystać ze zniżki, otrzymanej w ten sposób, lub lepsze warunki i dokonać zakupu w sklepie internetowym.
Profilowanie w sklepie internetowym na podstawie automatycznej analizy lub przewidywania zachowania danej osoby na stronie internetowej sklepu, na przykład, dodając określony produkt do koszyka, wyświetlanie danej strony produktu w sklepie internetowym, lub poprzez analizę historii zakupów dokonanych w sklepie internetowym. Warunkiem takiej praktyki jest to, że administrator danych osobowych danej osoby do tego, aby móc później wysłać je, na przykład, rabat kod.
Podmiot danych ma prawo nie być przedmiotem decyzji, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowanie i rodzi skutki prawne na twarz lub istotnie wpływa na niego.
4. PRAW CZŁOWIEKA, KTÓRE TE PROBLEMY
4.1. Prawo do dostępu, modyfikowania, ograniczać, usuwać lub przenosić - podmiot danych ma prawo prosić administratora, aby uzyskać dostęp do jego danych osobowych, poprawić, usunąć ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczyć przetwarzanie i ma prawo przynieść przedmiot obróbki, a także ma prawo do przekazania swoich danych. Szczegółowe warunki realizacji powyższych uprawnień są wymienione w art. 15-21 uchwały GDPR.
4.2.Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane są przetwarzane przez administratora na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie.6 par.1 świeci.A) czy art. 9 pkt 2 świeci się. a) postanowienia GDPR), ma prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania, która została przeprowadzona na podstawie zgody, aż do jego wyjścia.
4.3. Prawo złożyć skargę na organ nadzoru - osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo złożyć skargę na organ nadzoru w kolejności i w sposób określony w przepisach GDPR regulacji i polskim prawem, w szczególności Ustawą O ochronie danych osobowych. Organ nadzoru w Polsce prezes urzędu ochrony danych osobowych.
6.4. Prawo na przedmiot - podmiot danych ma prawo do sprzeciwu, w każdej chwili - z przyczyn związanych z jego konkretnej sytuacji - na przetwarzanie danych osobowych o nim, oparty na sztuce. 6 pkt 1 lit. e) (interesy społeczne lub zadania) lub F) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku administrator nie może przetwarzać te dane osobowe, jeśli to nie świadczy o istnieniu uzasadnionej podstawy prawne do przetwarzania, przesłonięcie interesów, praw i wolności podmiotu danych lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4.5.Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego - w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do takiego obrotu, w tym profilowanie, w dowolnym czasie. w jakim przetwarzania jest związana z takimi marketingu bezpośredniego.
4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w tym punkcie w polityce prywatności, możesz skontaktować się z administratorem poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości w formie pisemnej lub e-mailem na adres podany na początku polityki prywatności lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu.
5. Ciasteczka w sklepie, w pracy z danymi i analizy
5.1 cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa lub smartfona karta pamięci - w zależności od tego jaki przyrząd używany dla gości naszego sklepu internetowego). Szczegółowe informacje o plikach cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, gdy użytkownicy korzystają z internetu-sklep strona dla następujących celów:
identyfikację użytkowników usług jak zalogować się do sklepu internetowego i pokazując, że są zalogowani;
zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
zapamiętywanie danych z wykonanego zamówienia formularzy, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
dostosowanie zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego, stron;
prowadzić anonimowe dane statystyczne, pokazujące, jak korzystać z internetu-sklep strona;
remarketingu, czyli badanie cech zachowań użytkowników w sklepie anonimowy analiza ich działalności (np. powtarzające się wizyta określonych witryn sieci web, słowa kluczowe itp.), aby utworzyć swój profil i zapewnić im reklamy z uwzględnieniem ich domniemanych interesów, i kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe firmy Google. sieć reklamowa i Facebook Ireland Ltd .;
7.3. Domyślnie większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku przyjmujemy oszczędności plików Cookie domyślne. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies, wykorzystując własne ustawienia przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo, może to być niemożliwe, aby przejść przez drogi, poprzez formularz zamówienia z powodu nie pamiętając towarów w koszyku na kolejnym etapie składania zamówienia).
5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookie w naszym sklepie internetowym - zgodnie z prawem, taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku takiej zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
5.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookie i ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale Pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (kliknij na link):
w
5.6. Administrator może korzystać z Google analytics, uniwersalnej analizy dostarczone przez Google. w sklepie internetowym. (1600 amphitheatre Парквей, Mountain View, Ca 94043, USA. Usługi te pomagają administratorowi analizować ruch w sklepie internetowym. Zebrane dane są przetwarzane w ramach powyższych usług w formie anonimowej (są to tak zwane dane operacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do tworzenia statystyk pomocne w prowadzeniu sklepu internetowego. Dane te stanowią zagregowane i anonimowy, tj. nie zawierają one znaki identyfikujące (dane osobowe) osób odwiedzających sklep internetowy. Recepcja, wykorzystując powyższe usługi w sklepie internetowym zbiera dane, takie jak źródła i środki uzyskać odwiedzających do sklepu i ich zachowaniu na stronie internetowej sklepu, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, z którego odwiedza witrynę internetową, IP i domeny, dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć) i interesów.
5.7. Jest to możliwe dla człowieka, by blokować wymianę informacji w Google Analytics o swojej działalności na stronie internetowej sklepu - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki, świadczoną przez firmę Google. dostępna tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
5.8. Administrator może korzystać z serwisu Facebook pikseli, świadczone przez Facebook Irlandia społeczeństwa (4 placu Grand canal Canal Grande port, Dublin 2, Irlandia) w sklepie internetowym. Usługa ta pomaga administratora mierzyć skuteczność reklam i dowiedzieć się, jakie środki są podejmowane użytkownicy e-sklepu, a także wyświetlania spersonalizowanych reklam dla tych ludzi. Szczegółowe informacje na temat korzystania z Facebook pikseli można znaleźć w sieci web w internecie: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
5.9. Zarządzanie funkcjonowaniem Facebook pikseli, określając reklamy na swoim koncie na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
6. Postanowienia końcowe
6.1 sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator wzywa się, że po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności przedstawioną tam. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko sklep internetowy administratora.

Skontaktuj się z nami
aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności, jeśli masz pytania, lub jeśli chcesz złożyć skargę, prosimy skontaktować się z nami poprzez e-mail info@geometricgoods.com lub pocztą, wykorzystując dane kontaktowe podane poniżej:

geometryczne towarów

wyniosła 4 znajomych Roman Nimets,

Bolesława Prusa do 12/8,

30-109 Kraków

Polska

    ogólne
    poprzedniego postanowienia i warunki regulują sprzedaż geometryczne towarów (zrobiłem 4 znajomych Roman Nimets) pomiędzy kupującym i zrobił 4 znajomych Roman Nimets. Składając zamówienie u nas, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z naszymi warunkami. Prosimy o poinformowanie nas przed złożeniem zamówienia, jeśli nie zgadzasz się z naszymi warunkami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym czasie z dowolnego powodu.

    You may like

    1 z 8